Waterbouw projecten

Waterbouw

Raamovereenkomst Waterschap Drents Overijsselse Delta

De raamovereenkomst voor het vervangen of renoveren van stuwen en gemalen in het werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta voor de periode 2023 t/m 2026 is een vervolg op de eerdere raamovereenkomst van 2019 t/m 2022 die wij hebben mogen uitvoeren. Gedurende de duur van de overeenkomst worden jaarlijks circa 5 objecten in bouwteamverband gerealiseerd. Deze objecten bestaan uit het vervangen of renoveren van inlaten, stuwen en gemalen. Hierbij zijn de civieltechnische-, de werktuigbouwkundige- en de elektrotechnische werkzaamheden onderdeel van de scope.

Waterbouw

Buiten Achter Kuinre

Voor het waterschap Drents Overijsselse Delta hebben wij de polder Buiten Achter Kuinre opnieuw ingericht. In dit gebied hebben we 41 ‘te krappe duikers’ vervangen voor nieuwe, grotere duikers. Ook zijn 6 stuwen en 8 inlaten vervangen of nieuw gebouwd, waarvan een aantal geautomatiseerd zijn. De betonnen stuwen hebben we in zijn geheel, inclusief werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie, volledig prefab samengesteld bij ons op de werf. Hierdoor waren de werkzaamheden op locatie minimaal en daardoor een zeer korte bouwtijd op locatie.

Waterbouw

Inlaat Balkbrug

Bij hevige regen bestond het gevaar dat de waterafvoer in Balkbrug onvoldoende gewaarborgd was, hierdoor ontstond het gevaar dat delen van Balkbrug wateroverlast zouden ondervinden. In opdracht van de gemeente Hardenberg hebben we in bouwteamverband een ontwerp gemaakt voor een stuw en overlaat ter hoogte van de Ommerweg. Ook is er naast de stuw een vispassage aangebracht. Tijdens de werkzaamheden moest de waterafvoer gewaarborgd blijven. Dit hebben we bereikt door een hevel toe te passen met een leidingbrug over de Ommerweg. Een voordeel van een hevel is dat met minimale energiekosten grote hoeveelheden water naar een lager gelegen peil geheveld kan worden.

Waterbouw

Onderleider Wapserveen

Tijdens een inspectie door het waterschap Drents Overijsselse Delta kwam een ernstige lekkage in een onderleider te Wapserveen aan het licht. Deze lekkage was dermate ernstig dat er met spoed een oplossing moest worden gevonden. De bestaande onderleider was niet meer te repareren, daarom is besloten om deze te vervangen door een PE-buis met een diameter van 500 mm. De nieuwe onderleider hebben we aangebracht binnen een bouwkuip van stalen damwanden. Omdat de waterafvoer van de watergang maar kort gestremd kon worden, zijn de werkzaamheden onder het waterpeil binnen één dag gerealiseerd.

Waterbouw

Sluizen Vecht

Dubbink heeft in combinatie met Bouwhuis 2 sluizen gerealiseerd in de Vecht. Met de aanleg van de twee laatste sluizen bij Junne en Mariënberg is de Vecht bevaarbaar van Zwolle tot aan de Duitse grens. Bij de aanbesteding werd het verschil gemaakt op kwaliteit waarbij we onderscheidend waren op het beperken van overlast en het beheersen van risico’s. Door de ligging van de beide sluizen in landelijk gebied gaat het in dit ontwerp helemaal om de veiligheid voor de gebruiker en de inpassing in het landschap. Dit betekent dat er niet een sluiskolk met deuren zal komen, maar dat het hoogteverschil wordt overbrugd met ‘vlinderkleppen’ die op peil worden gehouden. Die kleppen liggen volledig onder water. Zo is er een uniek ontwerp ontstaan dat in de toekomst ook bij de bouw van andere sluizen kan worden toegepast.

Waterbouw

Gemaal Baarlinger Noorderpolder

In opdracht van het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft Dubbink in 2016 het gemaal Baarlinger Noorderpolder vervangen. De werkzaamheden omvatten het slopen van het oude gemaal en het aanbrengen van een nieuw vijzelgemaal. Naast de beton- en waterbouwkundige werkzaamheden zijn door ons ook de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties verzorgd. Een speciaal onderdeel van het project was het vervangen van de aanvoer duiker onder de Provinciale weg (N333) door middel van een open front boring. Er is een glasvezel versterkte buis aangebracht met een inwendige diameter van 1200m. De bestaande betonduiker is dichtgezet en vol geschuimd.

Waterbouw

Knijpstuw Reestdal

In het prachtige natuurgebied Het Reestdal zijn in opdracht van het waterschap Reest en Wieden diverse maatregelen getroffen om bij extreme neerslag water vast te houden. Een van de maatregelen was het bouwen van 2 knijpstuwen. De knijpstuwen in het Reestdal zijn voorzien van nieuwe houten sluisdeuren, een staaltje traditioneel vakmanschap. Zoals op de foto’s te zien is, benadert de textuur op het betonwerk het beeld van een ouderwetse traditionele bekisting van houten planken.