Doorpersingen projecten

Doorpersingen

Almere

In opdracht van Reimert is een duiker aangebracht onder De Poortdreef in Almere. Doordat de duiker relatief kort aan de kruising Poortdreef/ Duinvalleiweg is gelegen was een (gedeeltelijke) rijbaanafzetting op deze locatie moeilijk te realiseren. De duiker is ter plekke zijn naast de weg voorgebouwd en vervolgens met behulp van de trektunneltechniek op de plaats gebracht. Van de 65 meter lange tunnelmoot was de lengte van de voorbouwlocatie beperkt. Deze tunnelmoot is voor de helft voorgebouwd en vervolgens in het weglichaam getrokkenopgebouwd uit 4 prefab moten en door middel van 3 natte knopen aan elkaar gestort tot één geheel. Vervolgens is de duiker door middel van de perstechniek onder de weg door geschoven. Door de beperkte inwendige afmetingen is ervoor gekozen om de vrijkomende grond uit de duiker te verwijderen met behulp van een elektrisch aangedreven minishovel. De minishovel is speciaal omgebouwd, zodat deze geschikt is voor duikers met een inwendige hoogte van minimaal 1,00m. (voor beeldmateriaal zie onze YouTube pagina)

Doorpersingen

Assen

In opdracht van Arcadis is een stalen buis door middel van een avegaar boring met open front onder de N33 aangebracht. De buisdiameter is 1000mm. Naast de boring was Dubbink verantwoordelijk voor het aanbrengen en opnemen van de pers- en ontvangstkuip en het verzorgen van de bemaling.

Doorpersingen

Muiderberg

In opdracht van Hegeman Beton- en Industriebouw is onder de spoorlijn Weesp-Lelystad ter hoogte van Muiderberg een duiker aangebracht met inwendige afmetingen van 2,25m hoog en 3,00m breed. Het persen van de duiker is uitgevoerd in een weekend buitendienststelling en is in een aaneengesloten werkgang uitgevoerd. Naast het persen van de duiker zijn door ons ook de aangrenzende watergangen aangelegd en voorzien van bodembekleding en hebben we een nieuwe betonnen landbouwbrug gebouwd. (voor beeldmateriaal zie onze YouTube pagina)