Trektunnels projecten

Trektunnels

Amersfoort - A28

In opdracht van de Provincie Utrecht is een betonnen fietstunnel aangebracht onder de A28 ter hoogte van Leusden. Als combinant was Dubbink verantwoordelijk voor de engineering en uitvoering van het volledige trekproces. De prefab tunnelmoot van circa 53 meter lang met inwendige afmetingen van 3,00 x 6,00 is voorgebouwd aan de zuidzijde van de A28 en als 1 element onder de weg door getrokken zonder dat het verkeer op de A28 hier enige hinder van ondervond. Dit alles met slechts een beperkte gronddekking van 70cm (bovenkant asfalt bovenkant tunnel). Na het trekken van het gesloten deel van de tunnel zijn aan weerszijden in het werk gestorte opritten aangebracht.

Trektunnels

Rotterdam - Beneluxplein

In opdracht van Buisleidingenstraat Nederland is een leidingtunnel aangebracht onder het Beneluxplein te Rotterdam (Rijksweg A4 en A15). Het project is in bouwteam verband gerealiseerd, waarbij Dubbink verantwoordelijk was voor de 3 tunnelmoten onder de rijkswegen. De in het werk gestorte tunneldelen van 43, 60 en 65 meter lengte met inwendige afmetingen van 2,75 x 4,00 meter zijn naast de weg voorgebouwd en vervolgens met behulp van de trektunneltechniek op de plaats gebracht. Van de 65 meter lange tunnelmoot was de lengte van de voorbouwlocatie beperkt. Deze tunnelmoot is voor de helft voorgebouwd en vervolgens in het weglichaam getrokken. Daarna is het overig deel van de tunnelmoot gestort en is de gehele moot verder het weglichaam ingetrokken. Na het aanbrengen van de trektunnels zijn de tussenliggende tunnelmoten in open ontgraving aangebracht. Naderhand is de leidingentunnel afgebouwd. De totale tunnel lengte beschrijft 325 meter.