Over Dubbink

Dubbink

Dubbink staat voor een no-nonsense cultuur, afspraken nakomen en kwaliteit leveren. Om dit te bereiken wordt zoveel mogelijk gewerkt met eigen materieel en eigen mensen.  Met onze ‘platte’ organisatie zijn we in staat om flexibel en concurrerend in de markt te staan. Een betrouwbare,  innoverende en flexibele partner.

Ons bedrijf heeft de kennis en vaardigheden in huis om integrale projecten in de beton- en waterbouw sector te kunnen realiseren. Een specialisme binnen dit werkveld is het sleufloos aanleggen van tunnels, duikers en leidingkokers. 

Om onze werkzaamheden zo veilig en gezond mogelijk te kunnen uitvoeren op een kwalitatief hoogwaardig niveau zijn wij in het bezit van de certificaten ISO 9001en VCA**. Gerelateerd hieraan is de aandacht voor mens en milieu. Om het belang van het veiligheidsbewustzijn binnen de gehele organisatie te onderstrepen zijn wij in het bezit van het Safetey Culture Ladder niveau 3 certificaat. Onze duurzaamheidsambities hebben wij vastgelegd en zijn in het bezit van het CO2 prestatieladder trede 3 certificaat.

Dubbink is gevestigd in Vriezenveen en voert haar werkzaamheden hoofdzakelijk uit in opdracht van diverse overheidsinstanties waaronder provincies, waterschappen en gemeenten. Daarnaast worden er projecten gerealiseerd in opdracht van het bedrijfsleven en particuliere opdrachtgevers.

Historie

Aannemingsbedrijf Dubbink is in 1950 opgericht door Wim Dubbink. Op dat moment was het bedrijf werkzaam in de B&U sector, totdat in 1955 een begin werd gemaakt met de ruilverkaveling in Vriezenveen. Het gevolg hiervan was dat het werkveld werd verlegd naar de grond-, weg- en waterbouw. Op dat moment bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit het bouwen van stuwen, overlaten en bruggen. 

In 1976 werden de werkzaamheden uitgebreid met een zelf ontwikkeld systeem, de “trektunnel”. Dit systeem wordt toegepast om tunnels onder bestaande autowegen en spoorwegen door te schuiven, zonder daarbij het verkeer te hinderen.

De eerste tunnels die aangebracht werden waren relatief klein van afmeting; 1.50 meter bij 1.75 meter, met een lengte van 10 meter. Door de jaren heen werd het systeem steeds verder ontwikkeld, waardoor het in 1981 mogelijk werd om een tunnel te trekken met een afmeting van 6.20 meter bij 3.30 meter, met een lengte van 18 meter.

In 1993 heeft Martin Dubbink het bedrijf overgenomen van zijn vader. Door het continu verbeteren van het trektunnel-systeem werd het mogelijk om tunnels te trekken met nog grotere afmetingen. De grootste afmetingen tot nog toe zijn 5.20 meter (hoogte), 8.30 meter (breedte) en 65 meter (lengte). De grens is hierin echter nog niet bereikt. 

De laatste jaren heeft Dubbink zich voornamelijk toegelegd op projecten in de Beton- en Waterbouw. Een mooi voorbeeld hiervan is de vispassage in de Oude IJssel in Doesburg. Deze vispassage heeft een verval van meer dan 5 meter en is daarmee de grootste van Nederland. 

Ook heeft Dubbink goed ingespeeld op de huidige trend van bouwteamcontracten. Ongeveer 75% van de werken die door Dubbink worden gerealiseerd zijn bouwteamcontracten. Hierbij wordt door de opdrachtgever in een vroeg stadium  de marktpartijen benaderd om zo optimaal gebruik te maken van de expertise van deze marktpartijen.