Renovatie

Renovatie

Achterstallig onderhoud kan ertoe leiden dat onderhoudskosten stijgen of objecten niet meer functioneren, met alle gevolgen van dien. Vroegtijdig onderhoud is daarom van groot belang. Wij denken in duurzame oplossingen, levensduurverlenging en efficiënter onderhoud.

De huidige markt vraagt om duurzame oplossingen. Hierbij is het hergebruik van materialen een goede optie. Hergebruik kan plaatsvinden binnen een bepaald project maar ook is het mogelijk om bouwmaterialen die vrijkomen bij een bepaald project tot te passen bij een nieuw project. Geschikt materialen die vrijkomen bij een project worden bij Dubbink opgeslagen. Wanneer deze materialen bij een ander project kunnen worden hergebruikt worden deze gereinigd en eventueel aangepast om opnieuw her te gebruiken.

Tijdens renovatie probeert Dubbink zo min mogelijk gebruik te maken van tijdelijke pompinstallaties. Dit zijn dure installaties en ze hebben door de uitstoot van uitlaatgassen een negatieve invloed op het milieu. Indien mogelijk maakt Dubbink  gebruik van hevels of tijdelijke buizen door de bouwkuip. Hiervoor is geen of minimale energie nodig om het continueren van de waterafvoer te garanderen.