Project

Panjerd Veeningen

Het waterbergingsgebied Panjerd-Veeningen is een voormalige zandwinplas. In dit project is waterberging en natuurontwikkeling gecombineerd. Het gebied wordt bij extreme neerslag gebruikt om overtollig water op te slaan. Het project heeft een positief effect op de natuur in het gebied. Landbouwgrond rond de plassen zijn veranderd in natuur, de oevers van de plas zijn minder steil gemaakt en er is meer moeras aangelegd. Naar verwachting zal het bergingsgebied eens per 25 tot 100 jaar worden gebruikt.

Om het water te kunnen reguleren is het oppervlak van de zandwinplas vergroot en met de uitkomende grond kades aangebracht rondom het bergingsgebied. Daarnaast heet Dubbink een in- en uitstroomvoorziening gebouwd. De inlaat van Panjerd-Veeningen is bijzonder omdat het een balgstuw is.  Het proces werkt omgekeerd in vergelijking met bijvoorbeeld de Ramspol¬kering. Op die plek wordt de balgstuw pas opgeblazen als waterkering noodzakelijk is. Tussendoor ligt dit kunstwerk in opgevouwen toestand op de betonvloer. Van scheepvaart is geen sprake bij Panjerd-Veeningen en hier is de balg dan ook altijd gevuld met water en fungeert deze als stuw. Wanneer de waterberging vol moet lopen, dan wordt eenvoudig de “stop” eruit getrokken en loopt de balg leeg en stroomt het water van de Hoogeveense Vaart over de balg in het bergingsgebied.

Aan de andere zijde van het waterbergingsgebied is een ‘normale’ klepstuw gebouwd als aflaat en voor het vasthouden van het water als de berging wordt ingezet. Omdat het peil tot 2,5 meter hoogte kan komen, moest er een klep van 3,5 meter worden gerealiseerd. Voor leverancier HC Waterbeheersing uit Kesteren is dit de hoogste stuwklep geworden die zij ooit hebben gemaakt. Het aflaatkunstwerk is ook voorzien van een vispassage.