Projecten

Onze projecten

Waterbouw

Watersystemen met een hoge piekbelasting, verdroging en waterveiligheid zijn actuele thema’s. Het inpassen van deze thema’s in onze bestaande infrastructuur met oog voor de omgeving is een uitdaging.

Betonbouw

Dubbink heeft brede ervaring met betonbouw. De betonwerken die door ons worden uitgevoerd zijn divers van aard. Hierbij valt te denken aan bruggen, viaducten, tunnels, kelders en putten.

Renovatie

Achterstallig onderhoud kan er voor zorgen dat onderhoudskosten stijgen of objecten niet meer functioneren met alle gevolgen van dien. Vroegtijdige inspectie en onderhoud is daarom van groot belang.

Trektunnels

Uw tunnel aanleggen zonder omgevingshinder en verkeersstremming! De trektunneltechniek is een beproefde uitvoeringsmethode waarbij een tunnel onder een weg- of spoorlichaam door wordt getrokken.

Doorpersingen

Bij doorpersingen door middel van de open fronttechniek worden buis- of kokersegmenten vanuit een perskuip door hydraulische vijzels de grond in geperst.