Waterbouw


Raamovereenkomst Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een grote opgave voor vervanging en renovatie van stuwen en gemalen. In bouwteamverband voeren wij de komende 4 jaren een divers scala aan projecten uit.  

Bekijk project


Sluizen Vecht

Twee unieke sluizen gebouwd in de Vecht tussen Ommen en Hardenberg, opdrachtgever waterschap Vechtstromen

Bekijk project


Gemaal Wetering

Voor het waterschap Drents Overijsselse Delta is het monumentale gemaal Weteringen volledig gerenoveerd. Daarnaast heeft een capaciteitsuitbreiding plaatsgevonden door middel van het bouwen van een nieuw gemaal aan de overzijde van de Wetering. 

Bekijk project


Gemaal Baarlinger Noorderpolder

In opdracht van het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft Dubbink in 2016 het gemaal Baarlinger Noorderpolder vervangen. De werkzaamheden omvatten het slopen van het oude gemaal en het aanbrengen van een nieuw vijzelgemaal.

Bekijk project


Knijpstuw Reestdal

In het prachtige natuurgebied Het Reestdal zijn in opdracht van het waterschap Reest en Wieden diverse maatregelen getroffen om bij extreme neerslag water vast te houden. 

Bekijk project