Project

Bruggen Drenthe

In 2016 zijn in opdracht van de provincie Drenthe een tweetal draaibruggen gerenoveerd en 1 draaibrug compleet vervangen. De bruggen liggen in de Verlengde Hoogeveense Vaart, een vaarweg die in de zomermaanden intensief gebruikt wordt door recreatie scheepvaart. 
De bruggen waren handbediend en zijn volledig geautomatiseerd. In de nieuwe situatie worden de bruggen door een hydraulische installatie aangedreven en zijn ze geschikt gemaakt voor een eventuele bediening op afstand in de toekomst. Alle draaipijlers zijn compleet vervangen, waarbij de houten paalfunderingen zijn vervangen door stalen buispalen. De landhoofden zijn deels vervangen en deels gerenoveerd. De stalen brugdekken zijn uitgehesen, getransporteerd, gestraald en volledig voorzien van een nieuwe conservering voordat ze opnieuw geplaatst werden.