Project

Almere

Begin 2016 is in opdracht van Reimert Almere een duiker aangebracht onder De Poortdreef in Almere. Doordat de duiker relatief kort aan de kruising Poortdreef/ Duinvalleiweg is gelegen was een (gedeeltelijke) rijbaanafzetting op deze locatie moeilijk te realiseren. De duiker is ter plekke zijn naast de weg voorgebouwd en vervolgens met behulp van de trektunneltechniek op de plaats gebracht. Van de 65 meter lange tunnelmoot was de lengte van de voorbouwlocatie beperkt. Deze tunnelmoot is voor de helft voorgebouwd en vervolgens in het weglichaam getrokkenopgebouwd uit 4 prefab moten en door middel van 3 natte knopen aan elkaar gestort tot één geheel. Vervolgens is de duiker door middel van de perstechniek onder de weg door geschoven. Door de beperkte inwendige afmetingen is ervoor gekozen om de vrijkomende grond uit de duiker te verwijderen met behulp van een elektrisch aangedreven minishovel. De minishovel is speciaal omgebouwd, zodat deze geschikt is voor duikers met een inwendige hoogte van minimaal 1,00m.

(voor beeldmateriaal zie onze YouTube pagina)