Project

Vispassage Doesburg

In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel is in bouwteamverband een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex van Doesburg gerealiseerd. De vistrap in de monding van de Oude IJssel naar de Gelderse IJssel is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt is laatste obstakel weggenomen waarmee vissen ongehinderd in het hele stroomgebied van de Oude IJssel tot in Duitsland kunnen zwemmen.

De realisatie van de vispassage is een uniek project waarin alle facetten van Beton- en waterbouw naar voren komen. De locatie is gelegen in een complexe infrastructuur waarbij tussen de bestaande stuw en het sluiscomplex. De vispassage kruist een belangrijke ontsluitingsweg van Doesburg. Binnen al deze omgevingsfactoren hebben wij de vispassage weten te realiseren naar tevredenheid van de verschillende stakeholders.

Naast een goed technisch functionerende vispassage is ook veel aandacht geschonken aan het opwaarderen van de openbare ruimte. Er is ruimte maakt voor verblijven, recreëren en educatie. Onderdeel van de vispassage is een prachtige kelder die voorzien is van mozaiek op de wanden en een kijkvenster aan de zijde van de vispassage.