Waterbouw


Gemaal Baarlinger Noorderpolder

In opdracht van het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft Dubbink in 2016 het gemaal Baarlinger Noorderpolder vervangen. De werkzaamheden omvatten het slopen van het oude gemaal en het aanbrengen van een nieuw vijzelgemaal.

Bekijk project


Gemaal Bentpolder

Een prachtig gemaal gerealiseerd in opdracht van het voormalige waterschap Reest en Wieden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van een RAW- bestek.  

Bekijk project


Knijpstuw Reestdal

In het prachtige natuurgebied Het Reestdal zijn in opdracht van het waterschap Reest en Wieden diverse maatregelen getroffen om bij extreme neerslag water vast te houden. 

Bekijk project


Onderleider Reest

Eind 2016 zijn in opdracht van het waterschap Drents Overijsselse Delta een tweetal onderleiders vervangen. De stalen spirosol buizen waren doorgeroest en zijn vervangen door kunststof buizen met een langere levensduur.

Bekijk project